Home | Informatie & archiefwet

Informatie & archiefwet

Op het gebied van informatie en archief is de wet- en regelgeving sterk in beweging. Volg de actuele stand van zaken van onder handen wetgeving op deze pagina.

Meer weten?

Fieke Krikhaar
Coördinator informatie en archiefwet

Actueel
De Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Archiefwet 2021 heeft in 2022 onze volle aandacht.  De voorzitter van de KVAN zal deelnemen aan een rondetafelgesprek georganiseerd door de Vaste Kamer-commissie OCW in samenwerking met die van BZK. Het bestuur heeft een aantal discussiepunten opgesteld, welke in ledensessies aangescherpt worden. Definitieve versies zal naar de Tweede Kamer fracties worden gestuurd.

 

Overigens is KVAN van mening dat het wetsvoorstel Archiefwet 2021 niet ver genoeg gaat en pleit ze al enige tijd voor integraal informatiebeleid met een kaderstellende Informatiewet die de basis moet vormen voor alle wet- en regelgeving van de overheid voor informatie- en archiefbeheer.

 

Voor meer informatie, nieuws en tools over informatiewetgeving ga naar:  KIA Kennisplatform informatierecht

Raadpleeg vooral ook de kennisindex op KIA. Voor modernisering Archiefwet, ga naar: kennisindex archiefwet.

 

 

Wat doet KVAN?

Als vertegenwoordiger van de archiefsector wordt KVAN actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving. We voeren regelmatig overleg met de Algemene Rijksarchivaris en – zowel één op één als samen met VNG, IPO en UvW – met het ministerie van OCW.  Er worden actieve relaties onderhouden met andere belangrijke spelers op het gebied van informatie- en archief zoals de KNVI en het programma RDDI. KVAN zit in het bestuur van KIA en is vertegenwoordigd in de Commissie Archieven van de VNG. We zoeken ook op uitvoerend niveau naar afstemming en samenwerking met deze en andere partners.

 

Wil je dat jouw mening er toe doet? Heb je zorgen of vragen rond wetgevingstrajecten?

Leden kunnen participeren in werkgroepen of thema- en discussiebijeenkomsten. Het bestuur formuleert mede op basis hiervan een standpunt en communiceert dat met het ministerie van OCW.

Neem contact op met Fieke Krikhaar.

Contact

X

Voer wachtwoord in

Om de publicaties te bekijken moet je het wachtwoord invullen dat je via e-mail ontvangen heeft.

Wachtwoord vergeten?