Home | Lifelong Learning & register

Lifelong Learning & register

KVAN heeft binnen KIA verband het programma Lifelong Learning opgestart. Lifelong Learning is meer dan een trainings- of opleidingsprogramma.

Meer informatie?

Brigit Hoomans

Het uitgangspunt is een cultuur waarin het als standaard wordt gezien dat men zich permanent moet ontwikkelen, op nieuwe en toekomstige ontwikkelingen. Dit kan voor verschillende groepen anders zijn: de startende professional, de informatieprofessional die instapt, de archivaris die meer richting informatietechnologie wil gaan, degene die een carrière stap wil maken, de professional die zich wil verdiepen etc.

 

De vraag is dan tweeledig: welk profiel past bij welke groep/deelnemer, en welke opleidingen/trainingen of andere vormen passen daarbij.

Lifelong Learning is als concept interessant voor professionals (hoe blijf ik relevant, waar wil ik over 5 jaar staan) en voor organisaties (welke kennis moet ik in huis hebben om mijn taak of rol te kunnen uitvoeren, hoe hou ik mijn personeel up to date om dat te kunnen doen).

 

Lees verder:

> Onderzoek opleidingsbehoefte

> Programmaplan Lifelong Learning

KIA platform professionalisering

> Presentatie programma en opstarten pilots eerste fase (nieuwsbrief mei/juni 2022)

> Presentatie programma tijdens ALV (juni 2022)

 

Wat is de rol van KVAN?

KVAN ontwikkelt het concept in 2021 en 2022. Daarna zorgt KVAN voor:

  • Doorontwikkeling programma
  • Promoten sense of urgency en de ‘what’s in it for me’
  • Samenwerking met KNVI, RDDI, VNG, NA en erfgoedinspectie
  • Structurele borging na ontwikkelfase

Register

Als gevolg van het wegvallen van de diploma-eis voor archivarissen wordt er door KVAN in samenwerking met partners gewerkt aan een register, waar archiefprofessionals zich kunnen inschrijven.

 

Het loslaten van de diploma-eis voor archivarissen in de nieuwe Archiefwet betekent een grote verandering. Dit brengt mee dat de kwaliteitseisen die de sector zelf stelt aan beroepsbekwaamheid op een andere manier moeten worden geborgd. In de nieuwe Archiefwet wordt bovendien de aanwijzing van een archivaris voor overheden verplicht gesteld. Werkgevers zullen zelf moeten gaan bepalen welke rol deze professional gaat spelen in hun eigen organisatie en vervolgens de juiste, gekwalificeerde professional moeten gaan vinden. Een kwaliteitsregister voor archiefprofessionals is een daarom ook een middel om kwaliteitseisen te borgen en ze transparant te maken voor werkgevers. Daarom , en omdat het van belang is dat archiefprofessionals zich blijvend ontwikkelen in verschillende disciplines, heeft KVAN het initiatief genomen om dit register te willen gaan ontwikkelen. Hierbij is gekozen voor een groeimodel: klein beginnen en stap voor stap verder ontwikkelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat KVAN-leden als eerste zullen worden uitgenodigd om zich te registeren; uitrol naar alle archiefprofessionals volgt daarna.

Brief aan de minister OCW – 1

Brief aan de minister OCW – 2

 

X

Voer wachtwoord in

Om de publicaties te bekijken moet je het wachtwoord invullen dat je via e-mail ontvangen heeft.

Wachtwoord vergeten?