Home | Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

Het archiefvak heeft een lange traditie van internationale samenwerking. In de grensgebieden, op Europees niveau en wereldwijd in de International Council on Archives.

Meer informatie?

Bert de Vries

Hoewel beleid en wetgeving van land tot land verschillen, zijn de vraagstukken waar archivarissen en archiefinstellingen in verschillende landen voor staan sterk vergelijkbaar. Internationale samenwerking, kennisuitwisseling en belangenbehartiging loont dan ook. En daarnaast is contact met vakgenoten van (ver) over de grenzen altijd verrijkend en leuk.

 

 

 

 

Wat doet KVAN?

KVAN participeert in diverse internationale samenwerkingsverbanden, specifiek in de ICA/FPA. Vanuit dit gremium wordt ook de input verzorgd vanuit KVAN voor bijvoorbeeld de herziening van de Ethische Code door de ICA.

 

Word actief binnen commissie buitenland

De commissie buitenland bevordert contacten met vakgenoten met het doel reflectie over de eigen beroepsuitoefening te bevorderen.
De commissie organiseert geregeld één- of meerdaagse excursies en is te bereiken via buitenland@kvan.nl

X

Voer wachtwoord in

Om de publicaties te bekijken moet je het wachtwoord invullen dat je via e-mail ontvangen heeft.

Wachtwoord vergeten?