Home | Over ons

KVAN verenigt professionals en instellingen in de archiefsector

Archieven zijn belangrijk zodat iedereen toegang kan krijgen tot informatie om een reconstructie van het verleden mogelijk te maken, nu en in de toekomst.

Wat we doen

Samen behartigen wij de belangen van het Nederlandse archiefwezen, stimuleren en ondersteunen we samenwerking in de sector en bevorderen we de deskundigheid van archiefprofessionals.

Onze visie

Archieven zijn belangrijk zodat iedereen toegang kan krijgen tot informatie om een reconstructie van het verleden mogelijk te maken, nu en in de toekomst.

Onze missie

Wij helpen de archiefsector om te anticiperen op en te profiteren van de veranderingen om ons heen. Samen staan we voor duurzame toegang tot en recht op informatie voor iedereen. KVAN ondersteunt archiefinstellingen en archiefmedewerkers zodat zij ook in de toekomst informatie op een duurzame manier kunnen blijven beheren en ontsluiten. We waarborgen de kwaliteit, bundelen en delen kennis en behartigen de belangen van de sector.

Borgen van kwaliteit

Door blijvend professionaliseren van de beroepsgroep, middels Lifelong Learning en een kwaliteitsregister.Wij ondersteunen instellingen met kennis, methodieken en producten die bijdragen aan kwaliteit en deskundigheid.

Voortrekker en regisseur

Wij volgen onze strategische agenda voor de archiefsector in een digitale wereld. Wij lobbyen en zijn gesprekspartner voor politiek en overheid, bijvoorbeeld op het gebied van de Archiefwet, open overheid en privacy.

Samenwerken

We werken samen met aanpalende domeinen, zoals de museumvereniging, de KNVI, de open state foundation, NDE, DEN etc., waar vraagstukken spelen die verwant zijn aan die van de archiefsector. Het archievenblad werkt al met andere domeinen samen (KNVI/IP, museumvereniging/museumblad)

Statuten
We werken volgens statuten waarin het doel en de structuur van de vereniging is vastgelegd.

Statutenwijziging
Akte van fusie


Huishoudelijk Reglement

In het huishoudelijk reglement staat beschreven hoe we dat verder organiseren.

Huishoudelijk Reglement

 

Ethische code
De basis van de archieffunctie ligt in de manier waarop we omgaan met informatie. Hieronder volgen we de ethische code zoals vastgesteld door de ICA.

Ethische code
Beroepscode

Onze historie

1891

De KVAN werd op 17 juni 1891 opgericht in Haarlem als Vereeniging van Archivarissen in Nederland (VAN).

1898

In opdracht van de VAN wordt de Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven geschreven en uitgegeven.

1918

De eerste Archiefwet van Nederland. De VAN speelt bij de totstandkoming van de wet, en ook bij de wijzigingen in 1962 en 1995, een grote rol.

1976

Oprichting van de Section of Professional Associations (SPA) van de International Council of Archives (ICA), waar de VAN aan bijdraagt.

1991

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan krijgt de vereniging het predicaat Koninklijk: de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland.

2021

Fusie KVAN en Brain is een feit. De vereniging gaat door onder de naam KVAN. Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland.

X

Voer wachtwoord in

Om de publicaties te bekijken moet je het wachtwoord invullen dat je via e-mail ontvangen heeft.

Wachtwoord vergeten?