Home | Over ons | Werken in de archiefsector

Werken in de archiefsector

Archiefwerk is afwisselend en uitdagend. Je werkt met historisch materiaal maar ook met digitale databestanden. De digitalisering zorgt voor veel dynamiek in het archiefvak. Om archivaris te worden of een andere functie in de archiefsector te krijgen, zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden.

Als archivaris zorg je ervoor dat archieven veilig bewaard worden, geordend zijn en vooral: dat ze betrouwbaar en toegankelijk zijn en zoveel mogelijk gebruikt worden. Een archivaris kan te maken krijgen met eeuwenoude collecties met handgeschreven bronnen, maar evengoed met moderne digitale informatiebestanden. Met wetenschappers en basisschoolleerlingen. Met compliance-vraagstukken en politieke gevoeligheden. Met privacy-issues en auteursrechtelijke kwesties. Met massa-digitalisering en micro-onderzoek. Met historische sensatie en informatiearchitectuur. De dynamiek in ons vak is enorm en de uitdagingen en kansen waarvoor de digitale tijd de archiefbranche stelt zijn talrijk.

 

 

Archivaris worden bij de overheid

 

Voor bepaalde overheidsfuncties waarin je te maken hebt of kunt krijgen met wettelijke taken op grond van de Archiefwet 1995 moet je een diploma Archivistiek hebben. Er bestaat een universitaire opleiding Archivistiek A (Universiteit van Amsterdam), een hbo-opleiding Archivistiek B  (Reinwardt Academie) en een traject  post-hbo Archivistiek (Hogeschool van Amsterdam). Met deze opleiding kun je niet alleen aan de erfgoedkant van het archiefvak terecht maar ook in het hedendaagse informatiemanagement, zowel bij de overheid als in de particuliere sector.

 

 

Andere functies, andere opleidingen

 

In andere functies in de archiefbranche kun je ook met andere opleidingen aan de slag. De Hogeschool van Amsterdam/Archiefschool verzorgt onder andere een mbo-opleiding tot Archiefassistent. Daarmee kun je in uiteenlopende uitvoerende functies aan de slag, bijvoorbeeld als studiezaal- of depotmedewerker.
Andere aanbieders van vakopleidingen op verschillende niveaus zijn de Erasmus AcademieGO school voor informatie, VHIC opleidingen voor recordsmanagementDIOR en SOD. Deze opleidingen bereiden je vooral voor op werk op het gebied van archiefvorming, documentaire informatievoorziening (DIV), documentmanagement en informatiemanagement.

 

 

Meer dan archiefwerk

 

Daarnaast biedt de archiefbranche werk op het gebied van educatie, communicatie, presentatie, publieksbegeleiding, restauratie, conservering en digitalisering. Daarvoor worden meestal andere dan archiefspecifieke opleidingen gevraagd. Toch is het ook dan handig als je iets van archivistiek weet.
In die behoefte voorziet de seminarcyclus Archivistiek voor niet-archivarissen van de Archiefschool in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.

X

Voer wachtwoord in

Om de publicaties te bekijken moet je het wachtwoord invullen dat je via e-mail ontvangen heeft.

Wachtwoord vergeten?