KVAN verenigt professionals en instellingen in de archiefsector

Samen behartigen wij de belangen van het Nederlandse archiefwezen, stimuleren en ondersteunen we samenwerking in de sector en bevorderen we de deskundigheid van archiefprofessionals.

Lees meer

Ontmoeten

We organiseren regelmatig evenementen speciaal voor jou als professional. Zo kun je meepraten, elkaar ontmoeten, kennisdelen en samenwerken.

Professionaliseren

We informeren je over relevante ontwikkelingen van het vak via diverse kanalen, via onze participatie in KIA en via lifelong learning.

Onderzoeken

We houden ons bezig met onderzoek naar bijvoorbeeld de gevolgen van nieuwe wetgeving omtrent privacy.

Lobbyen

We volgen de ontwikkelingen in de wetgeving op de voet en proberen deze te beïnvloeden.

Waar staan we voor

We staan voor duurzaam toegankelijke informatie, beschikbare informatie en openbaarheid. De archiefsector heeft als belangrijkste taak: de mogelijkheid bieden tot reconstructie, het basisbeginsel van een transparante overheid binnen de democratische rechtsstaat.

 

De vereniging ziet dat archieffunctie en informatiebeheer andere betekenissen krijgen en zet zich in voor een goede positionering van de waarden, rollen en verantwoordelijkheden van de archieffunctie.

 

Lees meer

Onze Thema’s

KVAN maakt zich sterk voor de onderstaande thema's.

Auteursrecht

Archiefinstellingen lopen bij het beschikbaar stellen van hun materiaal aan tegen auteursrechtelijke beperkingen. KVAN ijvert voor modernisering van het auteursrecht en staat leden met raad en daad terzijde in auteursrechtelijke kwesties.

Meer informatie

Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA)

KVAN is partner in het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA. Het netwerk is bedoeld om kennis te ontwikkelen en te delen. Er komen thema’s uit de Kennis- en Innovatieagenda aan bod. Je kunt er meedoen aan discussies, de ArchiefWiki of de agenda raadplegen, vacatures bekijken en nog veel meer!

Meer informatie

Informatie & archiefwet

Op het gebied van informatie en archief is de wet- en regelgeving sterk in beweging. KVAN heeft in haar reacties op de wijziging van de archiefwet aangegeven dat huidige wijzigingen niet ver genoeg gaan. Daarom pleiten wij voor de ontwikkeling van een informatiewet.

Meer informatie

AVG

Archivarissen en archiefinstellingen staan pal voor de openbaarheid van archieven. Het streven naar maximale openbaarheid kan op gespannen voet staan met privacybescherming.

Meer informatie

Lifelong Learning & register

Het loslaten van de diploma-eis voor archivarissen in de nieuwe Archiefwet betekent een grote verandering. Dit brengt mee dat de kwaliteitseisen die de sector zelf stelt aan beroepsbekwaamheid op een andere manier moeten worden geborgd. In september 2021 zijn wij gestart met de ontwikkeling van een programma voor Lifelong Learning, mogelijk gemaakt door financiering vanuit KIA.

Meer informatie

Auteursrecht

Archiefinstellingen lopen bij het beschikbaar stellen van hun materiaal aan tegen auteursrechtelijke beperkingen. KVAN ijvert voor modernisering van het auteursrecht en staat leden met raad en daad terzijde in auteursrechtelijke kwesties.

Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA)

KVAN is partner in het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA. Het netwerk is bedoeld om kennis te ontwikkelen en te delen. Er komen thema’s uit de Kennis- en Innovatieagenda aan bod. Je kunt er meedoen aan discussies, de ArchiefWiki of de agenda raadplegen, vacatures bekijken en nog veel meer!

Informatie & archiefwet

Op het gebied van informatie en archief is de wet- en regelgeving sterk in beweging. KVAN heeft in haar reacties op de wijziging van de archiefwet aangegeven dat huidige wijzigingen niet ver genoeg gaan. Daarom pleiten wij voor de ontwikkeling van een informatiewet.

AVG

Archivarissen en archiefinstellingen staan pal voor de openbaarheid van archieven. Het streven naar maximale openbaarheid kan op gespannen voet staan met privacybescherming.

Lifelong Learning & register

Het loslaten van de diploma-eis voor archivarissen in de nieuwe Archiefwet betekent een grote verandering. Dit brengt mee dat de kwaliteitseisen die de sector zelf stelt aan beroepsbekwaamheid op een andere manier moeten worden geborgd. In september 2021 zijn wij gestart met de ontwikkeling van een programma voor Lifelong Learning, mogelijk gemaakt door financiering vanuit KIA.

Lid worden van KVAN

Alle archiefprofessionals en archiefbeherende instellingen zijn van harte welkom om lid te worden van KVAN.

 

Als lid van KVAN krijg je…

  • Een breed netwerk
  • Kennis en inspiratiesessies
  • Hulpdocumenten
  • Zes keer per jaar gratis het Archievenblad
  • Nieuwsbrieven en publicaties
Word lid
X

Voer wachtwoord in

Om de publicaties te bekijken moet je het wachtwoord invullen dat je via e-mail ontvangen heeft.

Wachtwoord vergeten?