Nieuws
In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de Kia ThemaTiendaagse Metadata, Nieuwe nota’s inzake kwestie fotograaf Roovers en natuurlijk de Archiefdagen!
Nieuws
Er zijn nieuwe nota’s opgedoken voor het online publiceren van ansichtkaarten, gerelateerd aan de rechtszaak waarbij Erfgoed Leiden en KVAN betrokken waren.
Nieuws
Iedere drie jaar wordt de F.J. Duparc-prijs uitgereikt. Dit is een aanmoedigingsprijs voor archivarissen en studenten. De prijs heeft als doel om de studie van de archivistiek en het archiefrecht te bevorderen. Naast de eer ontvangt de winnaar 2000 euro.
Nieuws
Van 12 tot en met 21 mei 2021 vindt een nieuwe editie plaats van de KIA ThemaTiendaagse. Je kunt dan deelnemen aan een programma boordevol interessante, diepgravende, leuke en verbazingwekkende activiteiten over het thema ‘metadata’.
Nieuws
In deze nieuwsbrief ondermeer aandacht voor het programma van de Archiefdagen, de Lancering Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de Regiobijeenkomsten Informatiebeheer Nu!
Agenda
KIA-Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden en VNG organiseren dit jaar verschillende regiobijeenkomsten rondom het inrichten en verbeteren van de digitale informatiehuishouding bij de overheid.
Agenda
In april vindt van 15 t/m 22 april de derde week van Grip op Informatie plaats. De bijeenkomsten staan allemaal in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid.
Nieuws
Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aan, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat brengt nieuwe verplichtingen met zich mee.
Nieuws
De aanpassingen op de Auteurswet die op 7 juni 2021 van kracht worden, bevatten twee nieuwe uitzonderingen rondom tekst- en datamining. Deze beperkingen zorgen ervoor dat je geen inbreuk maakt op het auteursrecht en aanverwante rechten wanneer je kopieën maakt van tekst en gegevens die je gebruikt…
Nieuws
Op 15 maart zette demissionair minister Van Engelshoven haar handtekening onder de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024, waarna ze het stuk virtueel overhandigde aan het bestuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Deze geactualiseerde versie sluit beter aan bij onze digitale wereld én is…
Actuele activiteiten