Nieuws
Met nieuws over de Archiefdagen 2022 die in Alkmaar zullen plaatsvinden, thema Ethische Code, 'Update Stakeholderdialoog voor werken die niet langer in de handel zijn' en 'Wetsvoorstel Archiefwet 2021 gepubliceerd'
Agenda
Met de sessie op 8 december eindigt het programma “de digitale archiefdagen 2021”. Noodgedwongen hebben we de archiefdagen 2021 dit jaar in een digitale vorm moeten gieten, verspreid over het jaar. Gezien het aantal aanmeldingen hebben we geconstateerd dat dit voorzag in een behoefte: inspireren en…
Nieuws
Enige tijd geleden heeft KVAN een standpunt uitgebracht ter voorbereiding van stakeholderdialogen rondom de mogelijkheid om werken online te publiceren die niet langer in de handel zijn. Tijdens deze dialogen is de erfgoedsector vertegenwoordigd door o.a. EYE filminstituut, Nederlands Instituut…
Nieuws
Omdat de informatievoorziening van de Rijksoverheid permanent in de maatschappelijke schijnwerpers staat, vraagt dit niet alleen om mensen met de juiste technologische en digitale kennis, maar vooral ook om mensen die het belang zien van een goede verwerking van informatie.
Nieuws
Het project Duurzaam hergebruik van ruimtelijke data is van start gegaan met een DUTO-scan. Het project wordt gefinancierd door een toekenning uit het innovatiebudget Digitale Overheid.
Nieuws
Op 12 november heeft de Ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel Archiefwet 2021 en doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Daarmee is het wetsvoorstel openbaar. Tegelijkertijd zijn een aantal beslisnota’s gepubliceerd.
Nieuws
Nieuws over de komende 3 archiefdagen inspiratiesessies, PSA Duurzame toegankelijkheid bij de bron afgerond, een Onderzoek naar de huidige stand van het digitaal erfgoed en nog heel veel meer nieuws! Ook is er een vacature Beleidsmedewerker (Elburg, 32 uur per week) collecties bij het…
Nieuws
De afgelopen maanden is gewerkt aan het formuleren van eisen voor duurzame toegankelijkheid van documenten in de archiefregeling.
Agenda
Op dinsdag 23 november (14.00-15.00 uur) neemt DEN-adviseur Pepijn Lemmens je mee langs het Focusmodel en laat hij zien hoe je als culturele instelling de volgende stappen kunt zetten in je digitale strategie.
Nieuws
Het is de Maand van het Digitaal Erfgoed! Het gebruik en belang van digitaal erfgoed is in de laatste jaren sterk toegenomen. Recente landelijke cijfers hierover ontbreken echter, maar zijn van belang voor de zichtbaarheid van digitaal erfgoed voor beleidsmakers en financiers. In opdracht van het…
Actuele activiteiten