Publicaties
Demissionair minister Slob heeft op 18 november 2021 een voorstel voor modernisering van de Archiefwet ingediend bij de Tweede Kamer. De aanpassing van de Archiefwet is nodig om ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties ook digitale informatie goed opslaan en toegankelijk houden. Bovendien moeten…
Nieuws
We worden geconfronteerd met een nieuwe lockdown. De bibliotheken houden als sector de dienstverlening intact. Wij adviseren onze leden de studiezalen open te houden of tenminste de dienstverlening mogelijk te maken ten behoeve van onderzoekers. Dit kan volgens ons door op afspraak inzage te geven…
Agenda
Begin 2021 vond het eerste Heritage Lab plaats. Het tweede Erfgoedlab Digitaal Dekoloniseren in 2022 kijkt in het bijzonder naar archiefcollecties. Samen met partners uit het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Universiteit van Amsterdam biedt de Reinwardt Academie een reeks interactieve webinars met…
Agenda
De digitale transformatie van onze samenleving heeft een enorme impact op de aard en vorm van informatie. Ook kunst neemt hierbij steeds vaker niet-tastbare vormen aan. Anno 2021 vormt de bewaring ervan een grote uitdaging voor kunst- en erfgoedorganisaties. Cemper organiseert de webinarreeks To…
Nieuws
Een hele lange nieuwsbrief met onder andere nieuws over de Archiefdagen 2022 op 13 en 14 juni in Alkmaar, KVAN-sessies Tweede Kamer behandeling Archiefwet 2021, wijziging in de organisatie van KVAN en bijpraatsessies auteursrecht.
Agenda
We trappen op 21 januari het jaar af met het online Digitaal Erfgoed Nieuwjaarsevent vanuit de Bibliotheek Utrecht aan het Neude. Wat hebben we afgelopen jaren gerealiseerd? Hoe passen we het nu toe? Wat hebben we nog nodig? En hoe gaan we dat regelen?
Agenda
KVAN en KIA organiseren in januari twee bijpraatsessies rondom het auteursrecht. Op 17 januari bespreken we de recente ontwikkelingen rondom werken die niet langer in de handel zijn. Een week later, op 24 januari, zullen we een bijpraatsessie hebben over tekst- en datamining & en webharvesting.
Nieuws
Nu terugkijken of -lezen.
Nieuws
Samen met andere departementen, uitvoeringsorganisaties, VNG, Unie van Waterschappen en IPO stelde staatssecretaris Knops een interbestuurlijke datastrategie op. Hierin wordt geschetst hoe de overheid maatschappelijke opgaven beter kan aanpakken met behulp van data. Hij stuurde het voorstel 18…
Nieuws
Op de agenda van de VNG Adviescommissie Archieven 2 december 2021 stonden een aantal actuele zaken: de nieuwe archiefwet 2021, Informatiehuishouding op orde en archivering in het kader van PLOOI.
Actuele activiteiten