Nieuws
Heb je belangstelling voor Archivistiek? Of ben je al werkzaam als archivaris of informatiemanager en wil je jouw kennis en kunde op het gebied van informatieopslag verder ontwikkelen? We hebben goed nieuws: het tweejarig post-hbo programma Archivistiek van de Hogeschool van Amsterdam gaat in…
Nieuws
In deze nieuwsbrief kunt u onder andere meer lezen over de inspiratiesessie met Kathalijne Buitenweg en de inspiratiesessie met Evgeny Morozov!
Nieuws
In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor aanpassingen in de Auteurswet, een oproep voor klankbordgroepen en ICA Code of Ethics.
Nieuws
In voorbereiding op de Archiefwet 2021 werkt het ministerie van OCW aan de bijbehorende wijzingen van het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Deze wijzigingen worden voorbereid in expertgroepen, waarin verschillende belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. De voorstellen die uit deze expertgroepen…
Nieuws
Op maandag 7 juni zijn er een aantal belangrijk aanpassingen op de Auteurswet in werking getreden. Het gaat hierbij om nieuwe uitzonderingen voor tekst- en datamining, een nieuwe preserveringsuitzondering, en nieuwe mogelijkheden om werken online te presenteren die niet langer in de handel (Out-Of-…
Agenda
Hoe ga je als AV-archiefinstelling om met de uitdagingen van deze tijd? Waar zie jij kansen? Welke pak je met beide handen aan en welke laat je (bewust) liggen? Dit jaar staat het AVA_Net symposium in het teken van kansen én dilemma’s.
Nieuws
In de vandaag verschenen nieuwsbrief kunt de onder andere het volgende lezen: André Kuipers is 7 juni te gast tijdens de inspiratiesessie Onbegrensd opgeruimd, Overleg KVAN met OCW en Groot enthousiasme voor digitaal Register van Overledenen.
Nieuws
Recent heeft de voorzitter van KVAN overleg gehad met OCW. Op de agenda stond het voornemen van KVAN om een programma ‘lifelong learning’ te ontwikkelen en een register voor archiefprofessionals op te zetten. Naar aanleiding van opmerkingen van KVAN-leden is ook het onderwerp ‘ontheffing van…
Agenda
Vanuit het Kennisnetwerk Informatie en Archief wordt op 14 juni de laatste regionale sessies georganiseerd voor informatieprofessionals, dit keer in de provincie Limburg.
Nieuws
Op woensdag 19 mei kwam na een oproep in de KVAN-nieuwsbrief voor het eerst de begeleidingsgroep Matching met het Nationaal Register van Overledenen (NRO) bijeen. Het archiefveld heeft daarmee positief en enthousiast gereageerd op dit initiatief van KVAN en het CBG.
Actuele activiteiten