Home | S@P

S@P

De Stichting Archiefpublicaties (S@P) geeft publicaties uit over archiveren, het archiefwezen en de archiefwetenschap. Sinds 2012 worden de meeste publicaties kosteloos online aangeboden.

Oorspronkelijk opgericht in de jaren ’70, maakte S@P in 1999 op initiatief van KVAN een doorstart. De stichting kreeg als doelstelling mee ‘het (doen) uitgeven en het stimuleren van het uitgeven van publicaties, die betrekking hebben op- en van belang zijn voor het archiefvak en de archiefwetenschappen’.

 

Publicaties

Jaarboeken
De serie jaarboeken is gestart in 1999. De Jaarboeken bevatten artikelen die een beeld geven van de (inter)nationale wetenschappelijke ontwikkelingen op de vakgebieden archivistiek en informatiemanagement; ontwikkelingen die de beide vakgebieden steeds dichter bij elkaar brengen.

 

Archiefschoolschriften
De serie Archiefschoolschriften staat onder redactie van docenten van Archivistiek B-opleiding van de Hogeschool van Amsterdam. Ze geven de laatste stand van zaken met betrekking tot een bepaald thema of onderwerp weer. Het zijn inleidende teksten, primair bedoeld om studenten en een breder publiek kennis te laten maken met archivistische onderwerpen.

 

Schetsboeken
De reeks Schetsboeken doet verslag van een aantal Archiefateliers: leeromgevingen waarin studenten, docenten en archiefprofessionals gezamenlijk experimenteerden met nieuwe ontwikkelingen en denkbeelden op het gebied van archieven.

 

Naast deze reeksen geeft S@P incidenteel andere publicaties uit, zoals dissertaties, monografieën, handreikingen en bundels artikelen.

Publicaties bekijken

Publicaties van S@P zijn te bekijken via de Periodiekviewer.

 

Naar de Periodiekviewer

Bestuur en Contact

Het bestuur van S@P bestaat uit de volgende leden:
Vera Wetering, waarnemend voorzitter
Tom Kuipers. secretaris
Mathé van der Velden, penningmeester
Ellen van Veen
Migiza Victoriashoop

 

 S@P is bereikbaar via info@archiefpublicaties.nl  en te volgen via Twitter @SAP_uitgevers.

X

Voer wachtwoord in

Om de publicaties te bekijken moet je het wachtwoord invullen dat je via e-mail ontvangen heeft.

Wachtwoord vergeten?