Hier vindt u actuele informatie over auteursrecht. Word lid van het Kennisplatform Informatierecht voor meer praktische informatie en om zelf mee te denken over de consequenties van nieuwe wetgeving!


Omdat van veel materiaal in de Archiefcollectie Nederland niet bekend en niet of nauwelijks te achterhalen is wie de eventuele auteursrechthebbenden zijn, stelt de beschikbaarstelling van mogelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal archiefinstellingen voor grote problemen.

Verschillende archiefinstellingen zijn de laatste jaren vanwege auteursrechtelijke kwesties voor de rechter gedaagd. Deze zaken hebben duidelijk gemaakt dat het publiceren van mogelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal een riskante zaak is. Alleen materiaal waarvan de instelling zeker kan zijn dat de rechten erop verlopen danwel gecleard zijn, kan zonder risico’s online gezet worden. Het zelf clearen van rechten is zeer arbeidsintensief. Daarom kiezen sommige instellingen ervoor hun risico’s af te dekken door het sluiten van licentieovereenkomsten met collectieve beheerorganisaties (cbo’s), zoals Pictoright (voor beeldmateriaal) en Lira (voor tekstproducties).

Wat doet KVAN?

KVAN volgt de wetgevingsontwikkelingen op dit terrein op de voet en probeert deze te beïnvloeden. Vertegenwoordigers van KVAN nemen daartoe actief deel aan de erfgoedbrede werkgroep Auteursrecht. Het bestuur van KVAN houdt over de ontwikkelingen op dit gebied contact met andere koepel- en kennisorganisaties in het erfgoed, zoals de Museumvereniging, FOBID Netherlands Library Forum, Kennisland en Digitaal Erfgoed Nederland.

Ook ondersteunt KVAN de (instellings)leden op het gebied van auteursrecht door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, hulpmiddelen zoals modelovereenkomsten op te stellen en zo nodig juridische expertise en/of bijstand in te huren. 
Actueel
Nieuws
Er zijn nieuwe nota’s opgedoken voor het online publiceren van ansichtkaarten, gerelateerd aan de rechtszaak waarbij Erfgoed Leiden en KVAN betrokken waren.
Nieuws
De aanpassingen op de Auteurswet die op 7 juni 2021 van kracht worden, bevatten twee nieuwe uitzonderingen rondom tekst- en datamining. Deze beperkingen zorgen ervoor dat je geen inbreuk maakt op het auteursrecht en aanverwante rechten wanneer je kopieën maakt van tekst en gegevens die je gebruikt…
Nieuws
Maarten Zeinstra versterkt sinds juni het kantoor van KVAN/BRAIN als coördinator auteursrecht. Je kunt bij Maarten terecht met vragen en zorgen over auteursrechtelijke kwesties die de gehele sector raken.
Nieuws
Tussen 2016 en 2018 hebben veel archieven hun prentbriefkaartencollecties grotendeels op zwart gezet door de juridische onzekerheid die ontstond na een uitspraak van de rechtbank. Deze uitspraak is in hoger beroep verworpen. Archieven zouden deze collecties dus weer online kunnen zetten. Maar hoe…
Nieuws
Op 11 mei is het implementatiewetsvoorstel ‘Richtlijn auteursrecht’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze richtlijn vormt onderdeel van een groter pakket aan maatregelen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld in het kader van een strategie voor een Digitale Eengemaakte Markt.
Nieuws
Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd zijn niet meer auteursrechtelijk beschermd. En voor online publicatie van oude archieffoto’s die nog wel beschermd zijn is ruim 4 euro per foto redelijk, en niet 75 euro per foto zoals de kantonrechter eerder besliste.