Leidraad ICT-opdrachtgeverschap

30 juni 2015
Informatietechnologie is belangrijk voor de archiefsector. Het is echter niet eenvoudig om als opdrachtgever complexe ICT-projecten aan te sturen, of te zorgen dat aangeschafte software voldoet aan principes die duurzame toegang tot informatie garandeert. Om je daarbij te ondersteunen is deze Leidraad opgesteld.

Dit document is bedoeld om archiefdiensten te ondersteunen betere opdrachtgevers en klanten te zijn. Het beschijft in grote lijnen de aandachtspunten binnen een ICT-gerelateerd project, wat zijn de (belangrijke) beslismomenten in het proces en met welke aspecten moet je rekening houden.

Naar een goed werkend product

Het resultaat moet zijn: de oplevering van een goed werkend product die goed past binnen het applicatielandschap (of architectuur), met tevreden gebruikers door een efficiënt samenwerkingsproces met de leverancier. Daar hebben zowel de opdrachtgever als de leverancier een groot belang bij.

Gefaseerd beslissen

Dit document is opgebouwd uit de verschillende fasen die bij een beslissingstraject worden doorlopen. Niet elk project doorloopt hetzelfde traject of vraagt dezelfde beslissingen. Het document geeft een basisroute aan die gevolgd kan worden bij de keuze voor een ICT-leverancier en -product. Niet elke organisatie hoeft de gehele route van begin tot eind te volgen. Elke fase kent een aantal aandachtspunten. Om snel zicht te krijgen op de aandachtspunten die van belang zijn voor je organisatie, zijn fasen en aandachtspunten in een leeswijzer weergegeven.