Wijziging organisatie KVAN

9 december 2021
Na vier jaren heeft Puck Huitsing aangegeven haar werkzaamheden voor KVAN te beëindigen. Puck heeft zich als directeur/coördinator enorm ingezet voor het realiseren van onze ‘nieuwe’ vereniging.

De Fusie KVAN/BRAIN, de structurering en stroomlijning van de organisatie, nieuwe missie en visie, ontwikkeling programma life long learning en het register, alle activiteiten in coronatijd met als kenmerkende nieuwe Archiefdagen online, de opzet van een nieuwsbrief en nog veel meer, heeft onze KVAN een nieuwe impuls gegeven.

We zullen de inzet van Puck enorm missen en bedanken Puck enorm voor al haar inzet!
Het bestuur gaat verder met een verenigingsmanager die wordt geleverd door Het Branche Bureau dat ons nu al een aantal jaren uitstekend ondersteund. Eveline Santifort zal die rol met ingang van 1 januari gaan invullen. We komen hier in een latere nieuwsbrief nog op terug.