Tweede week van Grip op Informatie

12 november 2020
Van 19 t/m 26 november organiseert VNG Realisatie samen met een groot aantal gemeenten de tweede week van Grip op Informatie. Deze week bestaat uit twaalf webinars en expertsessies, verspreid over vijf dagen.

De bijeenkomsten tijdens de tweede week van Grip op Informatie staan allemaal in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid. Speciaal voor leden van KVAN-BRAIN is het interessant om aan te melden voor het webinar van de VNG Adviescommissie Archieven over Archief-KPI’s. Voor wie niet in de gelegenheid is om dit bij te wonen: op het YouTube-kanaal van VNG Realisatie is de opname te zien van de presentatie over de KPI’s voor het KIA-platform Toezicht op 29 oktober.

 

Marktverkenning

Als onderdeel van het VNG-programma Grip op Informatie is een marktverkenning voor e-Depots uitgevoerd. Doel van de marktverkenning was het in kaart brengen van beschikbare e-Depotapplicaties voor gemeenten, om digitale informatie langdurig te bewaren (en te ontsluiten!). In het project zijn acht ‘use-cases’ gedefinieerd die de noodzakelijke functionaliteiten dekken van een e-Depot. Aan de marktverkenning hebben elf leveranciers deelgenomen. De uitvoerige antwoorden van de leveranciers staan op VNG Fora en zijn voor iedere gemeente inzichtelijk. Vanuit het project is een aantal aanbevelingen opgesteld voor gemeenten die een aanbesteding voor een e-Depot willen gaan starten. De marktverkenning is inmiddels als download beschikbaar. 

 

Common Ground

In het kader van deze marktverkenning kwam het (aanvullende) verzoek om de relatie met de VNG architectuurvisie Common Ground nader uit te zoeken en ook op te nemen in het eindrapport. Deze relatie is onderzocht en de gewenste functionaliteit is uitgevraagd bij de deelnemende leveranciers. Aanvullend is de relatie met het concept ‘bewaren aan de bron’ volgens de nieuwe Archiefwet uitgewerkt. Eindconclusie is dat de huidige generatie e-Depots de architectuurvisie Common Ground en ‘bewaren aan de bron’ nog niet ondersteunen. Daarnaast zijn er taakapplicaties waaraan e-Depotfunctionaliteit is toegevoegd. Dit past weliswaar in het concept van ‘bewaren aan de bron’, maar niet in het concept van Common Ground dat uitgaat van generieke componenten en services voor preservering. Wordt vervolgd zodra de VNG het rapport beschikbaar heeft gesteld.
 

01_2.jpg