Start project Duurzaam hergebruik ruimtelijke data

23 november 2021
Het project Duurzaam hergebruik van ruimtelijke data is van start gegaan met een DUTO-scan. Het project wordt gefinancierd door een toekenning uit het innovatiebudget Digitale Overheid.

Burgers en ondernemers kunnen bouwaanvragen en ruimtelijke plannen digitaal indienen. Steeds vaker kan dat in met bouwinformatiemodellen (BIM). Eenduidige landelijke criteria moeten zorgen dat deze modellen op lange termijn voor de hele gemeenschap bruikbaar blijven. Die criteria moeten laagdrempelig toetsbaar zijn. Het kost de gemeente Amsterdam 6 miljoen per jaar om de technische staat van haar bruggen actueel gedocumenteerd te houden. Dit projectvoorstel voorziet daarmee ook in het besparen van maatschappelijke kosten door onnodig informatieverlies. 
Initiatiefnemers zijn: gemeente Amsterdam (regie), Waterlands Archief, Stadsarchief Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven, RWTH Aachen University, Universiteit van Amsterdam, Waternet, Picturae, Bvolve en GOBAR.

Toekenning innovatiebudget 2021 Innovatiebudget - Digitale Overheid

Waterlandsarchief.png
Bron: KIA