Nieuwsbrief KVAN | KIA Thematiendaagse | Ledenvergadering KVAN | Open brief NPO

11 mei 2021
In deze nieuwsbrief ondermeer aandacht voor de KIA Thematiendaagse Metadata, een Open brief aan NPO: 'Andere Tijden moet blijven' en Hoe krijgen we grip op de digitale toekomst?