KVAN en BRAIN fuseren op 1 januari 2021

17 december 2020
Na veelvuldig overleg hebben de leden van KVAN en van BRAIN ingestemd met het voorstel van de besturen om beide verenigingen te laten fuseren. De verenigingen zullen doorgaan onder de naam KVAN, het koninklijk predicaat is opnieuw toegekend.

De nieuwe KVAN zal zich richten op belangenbehartiging van de archieffunctie en van de archiefprofessionals. Juist nu de digitale uitdagingen groot zijn en de grenzen tussen sectoren vervagen, is het van groot belang om vanuit eenheid te opereren. De stap naar fusie is dan ook het begin van een vereniging die met alle leden wil zoeken naar de rol, functie en betekenis van de archieffunctie en de archiefprofessional in een veranderend speelveld.

 

Besluitvorming

De stemming over de fusie vond coronaproof plaats: digitaal. Er is gehandeld conform de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’, in aanwezigheid van de notaris. Bij de stemming van KVAN op 7 december lukte het helaas niet iedereen om in de stemtool in te loggen. Dat is direct in de vergadering gecorrigeerd. De uitkomst van de stemmen in de stemtool en de tijdens de vergadering meegetelde stemmen gaven beiden een meerderheid van 2/3 aan. Daarmee was de stemming rechtsgeldig.
Het besluit tot fusie moet volgens de statuten van BRAIN worden genomen in aanwezigheid van 2/3 van de leden. Op 7 december was dit quorum niet aanwezig, zodat een tweede vergadering moest worden belegd op 16 december. Op 7 december stemden de aanwezige BRAIN-leden massaal voor de fusie. Op 16 december stemden 28 instellingen (totaal 121 stemmen) als volgt: 116 stemmen voor, 4 tegen en 1 onthouding.
De discussies die de laatste jaren zijn gevoerd over de fusie, met name over de vermeende belangentegenstellingen, zijn ook in de ledenvergaderingen aan de orde geweest. Helaas zien enkele leden van KVAN de fusie om deze reden niet zitten. Zij hebben hun lidmaatschap opgezegd, hetgeen het bestuur betreurt. Het bestuur heeft toegezegd dat er in het komende half jaar een nadere uitwerking van de statuten zal plaatsvinden in nieuwe reglementen. Hieronder valt het reglement van de ethische commissie, waar zal worden benadrukt dat er zorgen zijn binnen de verenging op het punt van tegengestelde belangen.