Handreiking ‘Van Wob naar Woo’

25 maart 2021
Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aan, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat brengt nieuwe verplichtingen met zich mee.

De Woo beoogt een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Daarom kent deze wet de verplichting om uit eigen beweging bepaalde categorieën informatie openbaar te maken. Ook schrijft de wet maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken. Om gemeenten daarbij te ondersteunen is er nu de handreiking Van Wob naar Woo, een initiatief van de VNG in samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken.
 

Lees verder

06_1.jpg