Cursus Digitaal Dekoloniseren

14 september 2021
De tweede cursus Digitaal Dekoloniseren (jan-feb 2022) kijkt in het bijzonder naar archiefcollecties. Samen met partners uit het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Universiteit van Amsterdam biedt de Reinwardt Academie een reeks interactieve webinars met inspirerende sprekers, tools en op de praktijk toegepaste denkoefeningen. Deze cursus is bedoeld voor mensen die zich praktisch willen oriënteren rondom dekoloniseren.