AVG: Archieven Vol Gegevens

9 mei 2018
Voorafgaand aan de ALV van 7 december 2017 hield jurist Mathieu Paapst (ICTRecht) een presentatie over de AVG. Dat gaf aanleiding tot veel vragen en discussie, bijvoorbeeld over de houdbaarheid van bewaartermijnen voor (onderdelen van) personeelsdossiers in het licht van de AVG.

Duidelijk is dat we als branche nog het nodige te doen en te overdenken hebben de komende maanden. Daarom zij we blij te kunnen melden dat wij Mathieu Paapst hebben kunnen inhuren voor advisering en ondersteuning van KVAN/BRAIN op dit terrein.

Risicoanalyse gestart

In januari 2018 zal hij starten met een risicoanalyse bij drie voorbeeldinstellingen. Aan de hand van dit onderzoek krijgen we een beeld van de voornaamste risico's die archiefinstellingen lopen en kunnen we de juiste prioriteiten stellen bij de implementatie van de AVG.

Uitvoeringswet

Intussen is het Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarop komen we in het nieuwe jaar nog terug.