'Toegankelijkheid’ thema Archievenblad

2 april 2020
Het Nationaal Archief bewaart met zo’n negen kilometer documenten de grootste collectie oorlogsarchieven van Nederland. Een van die archieven is het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, waarover op dit moment een discussie gaande is over toegankelijkheid tot de stukken. In die discussie moet rekening gehouden worden met wetgeving, emoties en belangen.

Het maatschappelijke debat rondom privacy, openbaarheid van informatie en de vorming van wetgeving op dit gebied (AVG, WOB, WOO, WHO) is in volle gang. Het is daarom goed om als archiefprofessionals in discussie te blijven over wat toegankelijkheid is binnen het vakgebied. Welke rol speelt de archivaris? Hoe kan de archivaris toegankelijkheid van archief bevorderen en tegelijkertijd de belangen behartigen van archiefvormers en van hen die vermeld staan in de bronnen? Deze en andere prikkelende vragen komen aan bod in het aprilnummer van het Archievenblad. Wacht de archivaris een toekomst als databeheerder van het wereldwijde web?