Vertegenwoordigingen en allianties

Om de belangen van de archiefprofessionals en -instellingen te behartigen en bij te dragen aan de doelstellingen van de verenigingen, draagt KVAN bestuurlijk, inhoudelijk, organisatorisch en/of financieel bij aan verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden.