Ledenvergaderingen

KVAN/BRAIN houdt voor beide verenigingen gecombineerde ledenvergaderingen. Deze vinden twee keer per jaar plaats.

De voorjaarsledenvergadering wordt doorgaans gecombineerd met de Archiefdagen; de najaarsledenvergadering indien mogelijk met de jaarlijkse Ketelaarlezing.

Op 11 december zijn de ledenvergaderingen van KVAN en BRAIN gehouden. De begrotingen voor 2020 zijn door de ledenvergaderingen vastgesteld. Tevens is door de voorzitter ingegaan op de wijziging archiefwet en op de fusie van beide verenigingen die in 2020 zal plaatsvinden. Hiertoe stelt het bestuur een commissie in. Het concept verslag van de ALV lees je hier.

 

ALV 11 december 2019 te Utrecht

1. agenda

2. Concept verslag ALV 11 september 2019

3. Toelichting begroting 2020

4. Concept begroting 2020

5. Meerjarenbegroting

6. Meerjarenbegroting deel b

7. Voorstel inzetten reserves

8. Fusietraject KVAN/BRAIN; proces

 

ALV 11 september 2019 te Utrecht

In deze ALV is ingegaan op de stand van zaken t.a.v. de wijziging van de Archiefwet. Daarnaast is er aandacht besteed aan de communicatiestrategie, de samenwerking met de NVBA en uiteraard zijn de financiën besproken. Deze en overige zaken kun je teruglezen in het concept-verslag

1. agenda

2. Concept verslag ALV 22 november 2018

3. Onderzoeksrapport Archievenblad

4. Jaarrekening Brain

5. Akkoord Brain

6. Verklaring Brain

7. Jaarrekening KVAN

8. Verklaring KVAN

9. Akkoord KVAN
 ALV 22 november te Den Haag

In deze ALV gaan de besturen van KVAN en BRAIN graag in gesprek met de leden over concept-visie die zij na hun aantreden hebben geformuleerd. Verder praten we je bij over bureau-organisatie, moet de begroting worden vastgesteld en hebben we twee kandidaat-bestuursleden voor KVAN aan jullie voor te stellen. Hoe de vergadering is verlopen, lees je in het concept-verslag.

1. agenda

2. verslag ALV 12 juni 2018

3. verkiezing bestuursleden KVAN

4. visie en strategie: oplegger en concept-visie

5. Nieuwe werkwijze en afspraken besturen en bureau

6. Financiën: begroting 2019, toelichting begroting, btw-positie BRAIN en bijbehorend overzicht

7. Manifest NDE

8. Mededelingen uit commissies en andere geledingen

9. Rondvraag en sluiting

 

ALV 12 juni 2018 te Venlo

Een belangrijke ALV, waarin beslist is over verdergaande samenwerking tussen KVAN en BRAIN en twee nieuwe besturen zijn benoemd waartussen een personele unie bestaat. Hoe de vergadering is verlopen, lees je in het concept-verslag.

1. agenda

2. verslag ALV 8 december 2017

3. jaarverslag 2017

4. jaarrekening KVAN 2017

5. jaarrekening BRAIN 2017

6. toelichting ethische commissie*

7. verdere bestuurlijke samenwerking

8. verkiezing leden bestuur BRAIN

9. verkiezing leden bestuur KVAN

*zie het advies van Yvonne Bos-Rops, Charles Jeurgens en Eric Ketelaar over de instelling van een ethische commissie

 

ALV 7 december 2017 te Tiel

Concept-verslag ALV 7 december 2017

Jaarrekening KVAN 2016

Jaarrekening BRAIN 2016

Begroting KVAN 2018

Begroting BRAIN 2018

Programmabegroting 2018

 

ALV 13 juni 2017 te Dordrecht

Vastgesteld verslag

Jaarverslag KVAN/BRAIN 2016

 

ALV 8 december 2016 te Den Haag

Vastgesteld verslag

Begroting KVAN 2017

Begroting BRAIN 2017

Programmabegroting 2017

 

ALV 14 september 2016 te Tiel

Vastgesteld verslag

Jaarverslag BRAIN 2015