Update expertgroep Omgevingswet

26 oktober 2018
Na het uitstel van de invoering van de Omgevingswet is het een tijdje stil geweest rond de Expertgroep. Op een laag pitje gebeurt er echter nog wel het een en ander.

De expertisegroep is een tijd niet bijeen geweest. Wel loopt er een pilot in Almere op het gebied van archivering in relatie tot de Omgevingswet. Roland Bisscheroux zal voor KVAN/BRAIN de komende tijd de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet in het oog houden en de expertgroep inschakelen wanneer nodig. Dat is des te mooier omdat Roland ook lid wordt van de Adviescommissie Archieven van de VNG. Zo is ook de relatie met de VNG op dit belangrijke onderwerp goed gewaarborgd.