Uitvoeringstoets Archiefwet

6 november 2019
Volgens planning zal in november de tekst van de concept Archiefwet worden gepubliceerd en voor internetconsultatie worden aangeboden.  

In het bestuurlijk overleg is de afspraak herhaald dat er een uitvoeringstoets zal worden opgesteld. VNG Realisatie heeft hiervoor een aanpak beschreven. Deze zal parallel aan de internetconsultatie worden uitgevoerd en zal input opleveren voor de VNG reactie. Volgens de planning zal deze in de vergadering van 13 februari 2020 behandeld worden.

Aansluitend wordt de reactie voorgelegd aan de commissie Informatiesamenleving. De uitvoeringstoets moet inzicht geven in de uitvoerbaarheid en de impact van de nieuwe regeling voor gemeenten, inclusief hun archiefinstellingen.

Tevens geeft de uitvoeringstoets aanbevelingen voor implementatie van de nieuwe regeling bij gemeenten en hun archiefinstellingen. De bedoeling is dat er circa 15 interviews met gemeenten (waaronder relevante afdelingen en de archiefinstelling) worden afgenomen. Validatie vindt plaats met een klankbordgroep.

Het onderzoek zal worden begeleid door een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van OCW en VNG; Roland Bisscheroux zal deelnemen als lid van de Adviescommissie.