Stroomschema online publicatie

23 juli 2018
Tijdens de KVAN-dagen 2017 hielden Maartje Hülsenbeck en Ruurd Blom van Beeld en Geluid de presentatie gehouden 'Het dilemma van elk archief- hoe zit het met die auteursrechten?'. Het stroomschema dat zij toen in ontwikkeling hadden, is nu beschikbaar.

Hoe weet je of materiaal online en open kan worden aangeboden? Hoe zit het met de rechten? Om daar duidelijkheid over te krijgen, heeft Beeld en Geluid een stroomschema opgesteld dat als basis dient voor elk rechtenonderzoek dat gedaan wordt binnen hun collectie.

De juiste vragen

Het stroomschema maakt bewust van het auteursrecht en de verschillende lagen daarbinnen. Daarnaast is het een instrument dat structuur biedt in het stellen van de juiste vragen en helpt bij het nemen van de juiste beslissingen. Soms is er na het doorlopen van het stroomschema een risicoanalyse nodig. Aan de hand van deze risicoanalyse neemt Beeld en Geluid de beslissing om bepaald materiaal wel of niet online te zetten, als stream op hun website of ook open online als download.

Beeld en Geluid deelt dit instrument graag met het veld. Doe er je voordeel mee!