Nieuws uit de VNG-Adviescommissie Archieven

29 november 2018
Op 10 december houdt de Adviescommissie Archieven van de VNG haar eerste vergadering in de nieuwe samenstelling voor de komende jaren. Zoals je al eerder kon lezen, verwelkomt de commissie Roland Bisscheroux als nieuw lid voorgedragen vanuit KVAN-BRAIN. De commissie heeft ook een nieuwe voorzitter: de burgemeester van Montferland Peter de Baat, tevens lid van de Commissie Informatiesamenleving.

De Adviescommissie gaat in december weer gelijk uit de startblokken. Vertegenwoordigers van de Adviescommissie en VNG Realisatie lichten de plannen toe voor de (nabije) toekomst tijdens de KIA Kennistournee. Welke dat zijn vind je al in de verslagen en presentaties van de sessies in Rotterdam, Arnhem, Den Haag en Roermond. Highlights hieruit zijn: start van het Actieplan digitale archieven op orde en betrokkenheid bij Common Ground; actualisering van de Selectielijst 2017 met handreiking en SelectTool; betrokkenheid bij de modernisering van de Archiefwet, de ontwikkeling van de Omgevingswet en de Wet open overheid; actualisering van de Archief-KPI’s en ENSIA; handreiking openbaarheidsbeperkingen bij overbrenging; betrokkenheid bij vernieuwing GEMMA-architectuur en nieuwe ontwikkelingen rond GIBIT.

De Adviescommissie Archieven zal regelmatig van zich laten horen via de website en de nieuwsbrief. Heb je vragen en ideeën dan zijn deze welkom bij de leden van de commissie (Roland Bisscheroux, Joost van Koutrik en Arnoud Glaudemans via info@kvanbrain.nl) of op het Selectielijst-forum van VNG Fora