Leergang Privacy en archieven van start

26 april 2018
Op 26 april 2018 ging de eerste editie van de leergang Privacy en archieven van start. Het doel van de leergang is de archief- en informatiesector voor te bereiden op de veranderingen die de AVG met zich meebrengt.

De aanpak die het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN voor deze leergang hebben gekozen weerspiegelt hoe de kennisfunctie idealiter werkt: er ligt een vraagstuk met een scholingscomponent, een trainingscomponent en een experimenteercomponent. Door scholing en training aan te bieden helpen we de branche en professie verder. En scheppen we tegelijkertijd een omgeving waarin de deelnemers kunnen experimenteren met het vraagstuk, op elkaar kunnen reflecteren en samen kunnen bouwen aan goed onderbouwde opvattingen en werkmethoden. Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) ondersteunt dit proces.

 

Positieve reacties op eerste lesdag

Kees van Noortwijk (Erasmus Universiteit Rotterdam) ging in het eerste college in op de Europese en Nederlandse context van de AVG. Deelnemers over dit college: “Uitstekend college - heel helder en duidelijk” en “Duidelijk overzicht van de belangrijkste verschillen tussen Wbp en AVG”.

Het middagprogramma werd verzorgd door Tjeerd Schiphof (Universiteit en Hogeschool van Amsterdam/Archiefschool). Centraal stond de relatie tussen de AVG en de Archiefwet en het belang van privacybescherming bij het dagelijks werk van archivarissen en informatieprofessionals. Deelnemers over dit college: “Prettig om te kunnen discussiëren met collega's over dit onderwerp. Je merkt dat er veel vragen zijn.” en “Prima, hij had een duidelijk verhaal en er was genoeg ruimte om vragen te stellen.

Samengevat keek men terug op een eerste dag met “veel informatie - goed afgestemd op doelgroep - prima verdeling in de ochtend met een algemeen verhaal en in de middag meer gericht op de archiefdiensten - veel ruimte voor het gesprek met docenten en tussen deelnemers - heel prettig dat hand-outs van de slides beschikbaar waren”.

 

Casuïstiek centraal

Tijdens de tweede dag van de leergang zullen de cursisten werkcolleges volgen die in het teken staan van door henzelf ingebrachte casuïstiek. Deze werkcolleges zijn thematisch van opzet.

Tijdens de afsluitende derde bijeenkomst van de leergang presenteren de deelnemers hun uitgewerkte casussen. We vragen de deelnemers om hun uitgewerkte casus te publiceren op het Kennisplatform Juridische Vraagstukken zodat we met elkaar een naslagwerk opbouwen dat de hele branche en professie ten goede komt bij het verkennen van de (on)mogelijkheden van het werken met de AVG binnen de archieffunctie.