Kwaliteitsmodel Inspectie voortaan op KIA

27 mei 2018
Het Kwaliteitsmodel Inspectie, dat sinds 2011 is ontwikkeld en onderhouden door de toenmalige sectie Toezicht van BRAIN, is nu in zijn geheel te raadplegen op het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA).

Het Kwaliteitsmodel maakt gebruik van een procesmodel dat gebaseerd is op de uitgangspunten van operational auditing. Het bestaat uit zes fasen. Per fase uit het procesmodel zijn tools en instrumenten verzameld en ontwikkeld . Meer achtergronden over het kwaliteitsmodel zijn te vinden in het jaarboek 13 van de Stichting Archiefpublicaties over inspectie, zie daarvoor de periodiekviewer van KVAN/BRAIN.

Altijd in ontwikkeling

Het is altijd de bedoeling geweest dat deze gereedschapskist wordt uitgebreid en aangescherpt door de gemeenschap van archiefprofessionals. Daarom is het goed nieuws dat het kennisplatform Toezicht van KIA het Kwaliteitsmodel in beheer heeft genomen. Het Kwaliteitsmodel en alle bijbehorende voorbeelden en hulpmiddelen zijn te raadplegen via de pagina van het Kennisplatform Toezicht van KIA.

KIA is het Kennisnetwerk Informatie en Archief; een initiatief van het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN.