Hoe omgaan met SMS- en Whatsapp-berichten

26 april 2019
Op sms- en WhatsApp-berichten over een bestuurlijke aangelegenheid is de Wob van toepassing, ongeacht of deze berichten op de zakelijke of privé telefoon van een bestuurder of ambtenaar staan. Of dit nu tot meer openbaarheid leidt, is maar de vraag.

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 20 maart 2019 over de vraag of de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van toepassing is op sms- en WhatsApp-berichten zet aan tot nadenken. Jurist Nina Bontje wijdt er een interessante beschouwing aan. Lees het artikel op Privacyweb.