Handig stappenplan auteursrecht

4 november 2018
DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur heeft een handig stappenplan gepubliceerd over het regelen van auteursrechten.

DEN werkt tegenwoordig ook voor de culturele sector, dus voor makers/rechthebbenden. Het stappenplan is vanuit zowel het gezichtspunt van makers als van beherende instellingen te gebruiken. 

Online gebruik

Het stappenplan gaat vooral over wat je moet regelen voor online gebruik. Achterliggende juridische informatie vind je in het DEN-kennisdossier over Wetten en richtlijnen.

In het stappenplan behandelt DEN de volgende drie onderwerpen:

  • Rechten regelen voor nieuwe werken
  • Rechten regelen voor de collecties in je archief
  • Vastleggen van de afspraken