Commissie Collectie Nederland vraagt om input uit het veld

29 april 2021
In opdracht van de minister van Cultuur onderzoekt de Commissie Collectie Nederland het rijksbeleid inzake de bescherming van belangwekkende cultuurgoederen, verzamelingen en ensembles. In dat kader ontwikkelt de commissie een visie op de (dynamische) Collectie Nederland. Hierbij is de hulp van het archiefveld nodig.

Voor het formuleren van een visie op de Collectie Nederland is het van groot belang te weten waaruit deze collectie bestaat. Het concept wordt al decennia gebruikt, maar het ontbreekt aan een centraal overzicht van de typen collecties roerend cultureel erfgoed die Nederland rijk is. De commissie wil graag een beter inzicht krijgen in dat wat de Collectie Nederland kenmerkt.


Enquête 

Een sterke kwalitatieve typering van de Collectie Nederland is niet mogelijk zonder kennis uit het veld. Binnenkort krijgen instellingsleden daarom via KVAN een enquête toegestuurd van de Commissie Collectie Nederland. De enquête wordt onder meer uitgezet bij rijksinstellingen, provincies, gemeenten, waterschappen en musea die zijn aangesloten bij de Museumvereniging. Het onderzoek heeft een inventariserend karakter. De informatie wordt niet openbaar ontsloten. De Commissie zal de data vertrouwelijk behandelen en zich alleen in algemene bewoordingen uitlaten over de uitkomst van de inventarisatie. 

04_2.jpg