CBG en KVAN ontwikkelen digitale tool

29 april 2021
‘Mag ik dit openbaar stellen?’ Om als archiefinstelling deze vraag te kunnen beantwoorden is het cruciaal om te weten of de betrokken personen nog in leven zijn. De privacywetgeving geldt namelijk voor gegevens van nog levende personen. Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis gaat, in samenwerking met KVAN, een digitale tool matching ontwikkelen voor archiefdiensten, waarmee deze vraag eenvoudig beantwoord kan worden. De index waaraan ‘gematcht’ wordt, is gemaakt op basis van de collectie persoonskaarten overledenen van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis.

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis beschikt over een unieke bron voor stamboomonderzoek: de persoonskaarten. De collectie beslaat de periode 1939 tot 1994. In oktober 1994 is de bevolkingsadministratie gedigitaliseerd. Elke gemeente beschikt over de kopiekaarten van de inwoners die verhuisd zijn voor 1 oktober 1994 en over de originele kaarten van de inwoners na die datum. De collectie van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis omvat de originele kaarten van overledenen van 1939 tot oktober 1994 van alle gemeenten in Nederland – in totaal zo’n zes miljoen.

 
Digitalisering

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis maakt er werk van om dit jaar de gehele collectie persoonskaarten te digitaliseren en op een aantal persoonsgegevens te ontsluiten. De digitalisering is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit de Directie Digitale Overheid. Het scannen van de bijna 6 miljoen kaarten wordt uitgevoerd door Multiscan. De index die ontstaat binnen het digitaliseringsproject van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis wordt onder andere ingezet voor ontwikkeling van de digitale tool matching voor de erfgoedsector.


Denk mee!

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis en KVAN willen in kaart brengen hoe deze digitale tool eruit moet zien. Op welke manier kan matching bijdragen aan de dienstverlening van grote én kleine archiefdiensten? Denk met ons mee over welke datasets of persoonsvermeldingen jullie willen matchen. Is de matching per archiefstuk of per collectie? Is de matching ad hoc (bij een aanvraag in de studiezaal) of periodiek? Anderzijds willen wij met jullie in gesprek over de uitvoering. Moet het een standaard-API worden die wordt gebouwd met de grote leveranciers, of via de grote archiefdiensten, of anders?

 
Ben jij teamleider, coördinator of hoofd dienstverlening en wil je meedenken? Meld je dan aan via info@kvan.nl. Je ontvangt vervolgens een uitnodiging voor een digitale bijeenkomst op woensdag 19 mei van 9.30 tot 11.30 uur.

03_0.png

Medewerker CBG aan het werk in het persoonskaartenarchief (foto CBG).