Home | Convenant Muziekwerken

Convenant Muziekwerken

Het Convenant Muziekwerken is het resultaat van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, waaronder Buma, Stemra en diverse erfgoedinstellingen. Download het Convenant Muziekwerken

Meer weten?

Maarten Zeinstra
Coördinator auteursrecht

Het Convenant Muziekwerken is het resultaat van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, waaronder Buma, Stemra en diverse erfgoedinstellingen. Dit convenant zal bijdragen aan het behoud en de verspreiding van ons muzikale erfgoed en zal een positieve impact hebben op de culturele beleving van het publiek.

 

Het convenant richt zich specifiek op muziekwerken en heeft als doel om erfgoedinstellingen in staat te stellen hun waardevolle collecties met het publiek te delen, zonder afbreuk te doen aan de rechten van rechthebbenden.

 

De overeenkomst legt de afspraken vast met betrekking tot de interpretatie en toepassing van de regels met betrekking tot muziekwerken die niet (langer) in de handel zijn. Het biedt erfgoedinstellingen een niet-exclusieve licentie om deze werken te reproduceren en beschikbaar te stellen op hun erfgoedwebsites, voor niet-commerciële doeleinden.

 

Met dit convenant streven we naar een evenwichtige benadering die zowel de bescherming van auteursrechten waarborgt als het gebruik van muziekwerken voor erfgoeddoeleinden bevordert. Erfgoedinstellingen krijgen de mogelijkheid bieden om waardevolle culturele erfgoed te delen met een breed publiek, terwijl de rechten van rechthebbenden gerespecteerd worden.

 

Het convenant samengevat
Erfgoedinstellingen krijgen een niet-exclusieve licentie voor niet-commerciële doeleinden om niet langer in de handel zijnde muziekwerken, die permanent deel uitmaken van hun collectie, te reproduceren en beschikbaar te stellen op erfgoedwebsites. Erfgoedwebsites omvatten zowel de eigen websites van de instellingen als aggregatoren zoals Collectie Nederland en Europeana.

 

Om van deze regeling gebruik te maken, moet elk muziekwerk geregistreerd worden in de databank van de EUIPO. Erfgoedinstellingen dienen redelijke inspanningen te leveren om een muziekwerk als niet meer in de handel te bestempelen. een muziekwerk is redelijkerwijs niet meer in de handel wanneer deze niet langer via normale handelskanalen beschikbaar is voor het publiek. De bijlage van het convenant geeft hierbij generieke uitgangspunten.

 

Als vergoeding betalen de erfgoedinstellingen jaarlijks € 130,- per 120.000 streams aan buma/stemra, een organisatie die de belangen van componisten, tekstschrijvers en uitvoerende kunstenaars behartigt. Daarnaast moeten ze jaarlijks een rapportage indienen bij buma/stemra met het aantal streams, waarbij (wanneer mogelijk) specifieke gegevens vermeld dienen te worden, zoals de naam/titel van het muziekwerk, de namen van de rechthebbende componist(en), tekstschrijver(s) en/of uitvoerende kunstenaar(s), en het bestandsnummer in de OOC-database van de EUIPO.

 

Download convenant

Actief worden binnen dit thema?

Wil je actief betrokken zijn bij dit thema? Meepraten en meedenken over vraagstukken? Dan kun je je hiervoor aanmelden. Deelname is kosteloos.

 

Aanmelden

X

Voer wachtwoord in

Om de publicaties te bekijken moet je het wachtwoord invullen dat je via e-mail ontvangen heeft.

Wachtwoord vergeten?