Factsheet AVG en archivering

14 mei 2018
De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt archiefinstellingen en archiefprofessionals voor veel vragen. Waar een archiefinstelling rekening mee moet houden om te voldoen aan de AVG vat deze factsheet kort samen.

Archieven en collecties bevatten massa's persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet stelt deels nieuwe eisen aan de verwerking van persoonsgegevens en kent strengere sancties dan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De wet draait in essentie om een juiste belangenafweging en waarborging van de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen. Deze factsheet geeft weer wat dat betekent voor het werk van archiefprofessionals en archiefinstellingen.