Adviesrapport voorbereiding archiefsector op de AVG

14 mei 2018
In dit adviesrapport wordt een generiek overzicht gegeven van de huidige stand van zaken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens bij archiverende organisaties. Het rapport geeft inzicht in de belangrijkste risico's die archiefinstellingen lopen in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Jurist Mathieu Paapst (ICT Recht) voerde in opdracht van KVAN/BRAIN een inventariserend onderzoek bij drie onderling zeer verschillende archiefinstellingen: het NIOD, het Haags Gemeentearchief en het RHC Eindhoven. Op basis van de drie individuele onderzoeken zijn een aantal terugkerende thema’s besproken tijdens twee bijeenkomsten met de werkgroep AVG. Deze thema’s zijn vervolgens generiek gemaakt omdat wij denken dat deze bij meer archiverende organisaties een rol spelen, en vervolgens opgenomen in dit adviesrapport.