Archievenblad

Het Archievenblad is hét vakblad van, voor en over de archieffunctie. Het verschijnt zes keer per jaar. De redactie streeft naar een evenwichtige verdeling van nieuws en achtergrondartikelen.

Het Archievenblad houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van archivistiek, archiefvorming, archiefbeheer, erfgoed, publieksbeleid, dienstverlening, educatie, conservering, restauratie, wetgeving, opleidingen en andere relevante en actuele onderwerpen. 

De jaargangen ouder dan drie jaar zijn gedigitaliseerd en online te raadplegen via de periodiekviewer.
Van jaargangen 2017, 20182019, 2020 en jaargang 2021 kun je de inhoudsopgaven digitaal raadplegen.

Schrijven voor en/of adverteren in het Archievenblad? 

Contact met de redactie

Heeft u vragen over uw abonnement, dan kunt u contact opnemen met info@kvan.nl.

Redactiestatuut

Het Redactiestatuut is als onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van de KVAN vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 20 november 1997 te Ede. Artikel 6 is gewijzigd door de ALV op 1 oktober 2008 te Den Haag. 

Abonnementen

Abonnement in Nederland € 78,00 (inclusief btw).
Abonnement in buitenland € 90,25 
Losse nummers per stuk € 14,00 (exclusief btw en verzendkosten).
Leden van de KVAN krijgen het blad gratis thuisgestuurd.
Meld je aan als abonnee of bestel een los nummer via het contactformulier. 

 

Uw gegevens