Zo wordt mijn archiefinstelling AVG-proof

11 maart 2021
Is archief met bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens automatisch beperkt openbaar? Kan overgebracht archief openbaar zijn volgens de Archiefwet maar niet volgens de AVG? Is er principieel verschil tussen openbaarheid van overgebracht archief in fysieke vorm en online? Wat moet ik doen bij een datalek en wat is een datalek eigenlijk? Antwoorden op deze en meer prangende vragen vind je op KIA onder ‘Veelgestelde vragen en antwoorden over de AVG’.

 

De ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’ zijn toepasbaar bij archiefinstellingen die onder de Archiefwet vallen én bij de vele instellingen die dat niet doen, maar wel publiek toegankelijke, historisch waardevolle archieven beheren. Behalve de vragen en antwoorden zelf vind je er een begrippenlijst, verwijzingen naar wet- en regelgeving, en modellen voor privacyverklaringen voor archiefinstellingen, voor artikelen in overeenkomsten met particuliere archiefvormers en een stroomschema Verwerkingsverantwoordelijkheid. Ook heeft de Werkgroep AVG veel praktijkvoorbeelden en aanbevolen maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens in archieven opgenomen.

 

Levend document

De Werkgroep AVG heeft een jaar aan dit product gewerkt, dat is te beschouwen als een opvolger van Weten of Vergeten? maar dan voor historische, overgebrachte archieven. De bedoeling is dat dit een levend document wordt, dat steeds wordt aangevuld met nieuwe praktijkoplossingen én bij wijzigingen van wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie. 
De werkgroep houdt zich aanbevolen voor aanvullingen en reacties via info@kia.pleio.nl.


Lees verder 

 

03b.jpg
Bron: Dennis van der Heijden via Flickr (CC BY 2.0).