Werkgroep AVG weer van start

11 september 2018
De werkgroep AVG van het platform Juridische Zaken is na de vakanties weer van start gegaan. KVAN/BRAIN heeft Marianne Loef ingehuurd om de activiteiten van de werkgroep te coördineren en te ondersteunen.

Alle informatie van en over de werkgroep is te vinden op KIA, kennisplatform Juridische Vraagstukken. Onmisbaar voor iedereen zijn de (samenvattingen van) de bevindingen van Mathieu Paapst en de uitgewerkte versie van de aanpak van het Haagse Gemeentearchief. Als je het nog niet bent, word dan lid van dit kennisplatform!

Gezinskaarten

Als eerste onderwerp van de werkgroep zullen de opties voor het online zetten van de gezinskaarten op een rijtje worden gezet. Deze opties zijn genoemd in het Ronde Tafel overleg van 27 juni: de virtuele studiezaal, het Register van overledenen en het gedeeltelijk afdekken van online informatie. Het uitwerken hiervan gebeurt ten behoeve van het overleg van het archiefwezen (Nationaal Archief, KVAN/BAIN en EGI) met de Autoriteit Persoonsgegevens, dat  in het najaar wordt  voortgezet. Dit overleg met de toezichthouder moet leiden tot een gedragslijn voor het hele archiefwezen, waar de AP zich in kan vinden. De casus gezinskaarten kan dienen als voorbeeld voor alle dergelijke gevallen.

AVG en art. 2a Archiefwet

Daarnaast heeft de werkgroep dit najaar twee andere opdrachten. Ten eerste het uitzoeken wat de status is van zowel de te bewaren als vernietigbare niet overgebrachte archieven in relatie tot de AVG en de uitzonderingen die in Archiefwet 2a worden genoemd. En ten tweede de status van de naar particuliere instellingen zoals NIOD en Beeld en Geluid overgebrachte archieven, ook dat in relatie tot de AVG en artikel 2a van de Archiefwet. Gelden voor deze archieven ook de uitzonderingen of geldt de gehele AVG onverkort, inclusief het recht op vergetelheid en op overdraagbaarheid?

Wil je meedenken met alle drie de genoemde onderwerpen, heb je er ervaringen mee of informatie over, zet het in de KIA groep of meld het aan Marianne, info@loef-advies.nl