Verslagen ledenbijeenkomsten herziening Archiefwet

7 maart 2019
In februari en maart organiseerden KVAN/BRAIN vier ledenbijeenkomsten over de herziening van de Archiefwet.

Aan de orde kwamen stellingen over bestel, openbaarheid, overbrengen & bewaren en toezicht.

Alle bijeenkomsten zijn goed bezocht. In totaal telden we ongeveer 110 deelnemers, met een ruime inbreng van zowel de professionals (KVAN) als van de instellingen (BRAIN).

Lees hier het verslag van de ledenbijeenkomst van 26 februari 2019 in Den Bosch.

Lees hier het verslag van de ledenbijeenkomst van 27 februari 2019 in Zwolle.

Lees hier het verslag van de ledenbijeenkomst van 4 maart 2019 in Haarlem.

Lees hier het verslag van de ledenbijeenkomst van 5 maart 2019 in Arnhem.

Duidelijk is, dat de besproken thema’s nauw verweven zijn en vragen om integrale oplossingen of arrangementen. Deze complexiteit is voor de besturen van KVAN/BRAIN reden om te blijven pleiten voor een vrij eenvoudige wetswijziging nu en een fundamentelere discussie en diepgravender onderzoek onmiddellijk daarna om de snelle en complexe ontwikkelingen binnen de informatiesamenleving op termijn beter en eigentijdser te kunnen vertalen in een Informatiewet.

Op 3 april vindt er opnieuw een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van het projectteam Herziening Archiefwet en de besturen van KVAN/BRAIN. Dan wordt de inhoudelijke input vanuit de verenigingen besproken.