Vernieuwing archiefmodellen decentrale overheden

29 november 2018
Sinds enige jaren beheren KVAN/BRAIN en LOPAI de zogenaamde archiefmodellen voor decentrale overheden, waaronder de archiefverordening, het besluit informatiebeheer, verklaringen van vernietiging, vervanging of vervreemding en de Handreiking Inrichting informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden (Verbonden Partijen). Een aantal van deze modellen is aan een update toe.
Recent zijn de VNG modellen voor de archiefverordening en het besluit informatiebeheer geactualiseerd. KVAN/BRAIN en LOPAI hebben bij die gelegenheid opnieuw afgewogen of het nodig was daarnaast hun eigen modellen in stan d te houden. De modellen van KVAN/BRAIN zijn uitgebreider doordat ze teruggrijpen op de onderliggende regelgeving. De VNG daarentegen kiest ervoor om in haar modellen niets over te nemen dat al in regelgeving is vastgelegd. De ervaring leert dat veel decentrale overheden waar de archiefwetgeving geen dagelijkse kost is, het prettig vinden om kaders te hebben die zelfstandig leesbaar en hanteerbaar zijn. De modellen van KVAN/BRAIN en LOPAI voorzien in die behoefte en worden veel gebruikt. Daarom hebben de besturen besloten de modellen te handhaven.
 

Hulp gevraagd

Dat betekent wel dat ook wij onze modellen voor de archiefverordening en het besluit informatiebeheer moeten actualiseren. Ook wordt in het eerste kwartaal van 2019 de Handreiking Inrichting informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden (Verbonden Partijen) opnieuw tegen het licht gehouden. Hiervoor hebben we de hulp van onze leden hard nodig.

 
Dus heb je aanvullingen op of verbeterpunten voor de Handreiking  of ervaringen die als voorbeeld kunnen dienen voor collega’s betreffende dit onderwerp of ben jij de enthousiasteling die wil meewerken aan het updaten van de KVAN/BRAIN modellen en met ons inventariseert welke andere modellen of richtlijnen een actualisatie behoeven of wellicht ontbreken? Chantal Menting en Peter Diebels willen deze klus begin 2019 ter hand nemen en hopen dat een groot aantal vakgenoten zich geroepen voelt om mee  te denken en te werken.

 Enthousiast, geïnteresseerd? Laat dan een reactie achter op KIA of mail Chantal of Peter via  c.menting@amersfoort.nl of pgm.diebels@pzh.nl. Deze actualisatie is een goede manier om je archiefwettelijke kennis op te frissen en bij te spijkeren. De samenwerking met collega's vanuit verschillende (soorten) organisaties is bovendien altijd leuk en verrijkend.