Toelichting wijziging Archiefbesluit en Archiefregeling

11 maart 2021
Op dit moment ligt het concept-wetsvoorstel voor de ‘Archiefwet 2021’ bij de Raad van State voor advies. De wetswijziging maakt het noodzakelijk de onderliggende regelgeving ook aan te passen. Deze wijzigingen worden in 2021 voorbereid.

 

Op 25 maart verzorgt het ministerie van OCW voor alle geïnteresseerden een toelichting op de wijziging van het Archiefbesluit en de Archiefregeling. In deze bijeenkomst zullen medewerkers van het projectteam ingaan op het proces en een overzicht geven van de te verwachten wijzigingen op de belangrijkste thema’s.

De bijeenkomst vindt online plaats van 15.15 tot 16.00 uur. Deelname gaat via ‘Webex Meetings’, dat via verschillende apparaten te gebruiken is (mobiel, laptop/pc of tablet). Tijdens deze bijeenkomst kunnen via de chatfunctie vragen en opmerkingen worden meegegeven aan het projectteam. Een chatmoderator is aanwezig om vragen te filteren en deze, indien er voldoende tijd is, te stellen aan de sprekers. De microfoons van de deelnemers staan standaard uit. Gezien het verwachtte aantal deelnemers is het niet mogelijk in gesprek te gaan, daar worden later in het proces klankbordgroepen voor georganiseerd. Mocht je vragen of opmerkingen hebben voorafgaand aan of na de bijeenkomst, kun je contact opnemen met het projectteam via archiefwet@minocw.nl

Als je wilt deelnemen moet je dit tijdstip – 25 maart aanstaande van 15.15 tot 16.00 uur – zelf in je agenda reserveren, er volgt geen agendaverzoek. Via onderstaande link kom je rechtstreeks bij de bijeenkomst terecht. 


Deelnemen