S@P zoekt voorzitter

17 december 2020
Op 9 december heeft de voorzitter van KVAN gesproken met het bestuur van SAP. Van beide kanten is benadrukt dat een goede samenwerking belangrijk is.

In de komende periode zal concrete samenwerking gaan plaatsvinden op het terrein van digitale presentaties van publicaties, en in het nader informeren van de doelgroep (archiefprofessionals) over S@P-publicaties, via KVAN en via KIA (KVAN maakt deel uit van de stuurgroep KIA). S@P werkt onder aansturing van een bestuur en is nog op zoek naar een voorzitter. Neem voor meer informatie contact op via info@archiefpublicaties.nl.

04_1.jpg