Oproep: denk mee met de KVAN

11 februari 2021
Sinds 1 januari zijn KVAN en BRAIN één organisatie: KVAN. Maar met het passeren van de akte en het vaststellen van de nieuwe statuten zijn we nog niet klaar. De huishoudelijke spelregels van de organisatie moeten nog worden vastgesteld.

Het bestuur heeft aangegeven, ook tijdens de ledenvergadering, dat er indien gewenst nog redacties op de statuten kunnen komen. Vandaar de vraag: wie wil hierover meedenken? Eerst gaan we inventariseren wat er in het huishoudelijk reglement moet staan, vervolgens kijken we naar de statuten. Het is ook mogelijk om enkel te reageren op de statuten, zoals een enkel lid al heeft gedaan. Daarnaast zullen we met de redactie van het Archievenblad kijken naar het redactiestatuut, en vandaar uit weer naar de statuten.

Voorstellen tot een huishoudelijk reglement, redactiestatuut en aanpassingen van de statuten zullen door het bestuur worden ingebracht in de ledenvergadering voor de zomer van 2021. Leden die willen meedenken kunnen zich tot 25 februari aanstaande opgeven via info@kvan.nl. Na aanmelding wordt een datumprikker uitgezet.