Ollongren stuurt aangepast wetsvoorstel WOO naar Tweede Kamer

2 januari 2019
Een aangepaste versie van de Wet open overheid (WOO) is op 2 januari 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het is even stil geweest rondom de Wet open overheid (Woo). De uitvoering van het oorspronkelijke wetsvoorstel was te duur zo bleek uit impactanalyses. Vandaag maakte minister Ollongren bekend dat de Woo in aangepaste vorm in behandeling zal worden genomen.

De belangrijkste aanpassingen en opzichte van het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel zijn:

  • het eerder voor bestuursorganen vereiste register met ingekomen en uitgaande stukken vervalt en wordt vervangen door een overheidsbreed meerjarenplan voor de verbetering van de digitale informatiehuishouding, en een binnen de bestuursorganen aan te wijzen contactpersoon die burgers kan informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie;
  • bestuursorganen kunnen gefaseerd werken aan verruiming van actieve openbaarmaking; en
  • de omschrijving van actief openbaar te maken documenten is verduidelijkt en meer toegesneden op de uitvoeringspraktijk van bestuursorganen.

De kamerbrief met bijbehorende informatie vind je hier.