Nieuwsbrief special: 10 jaar BRAIN juni 2017

29 juni 2017
Vandaag precies 10 jaar geleden werd in Amersfoort de Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland opgericht.

Deze speciale jubileum-nieuwsbrief bevat een korte bespiegeling op tien jaar BRAIN: verleden, heden en toekomst.
Ook reflecteren twee betrokkenen op het functioneren van BRAIN: Jamil Jawad, beleidsmedewerker bij de VNG met archieven en informatievoorziening in zijn takenpakket, en Jantje Steenhuis, een van de initiatiefnemers en tevens de eerste voorzitter van BRAIN.