Nieuws uit de werkgroep AVG

15 oktober 2020
De werkgroep AVG is druk aan de slag met actuele AVG-vraagstukken. Het voornemen is om voor eind 2020 antwoorden te hebben geformuleerd op veelgevraagde kwesties.

De werkgroep AVG heeft de krachten verdeeld over de subgroepen ‘Openbaarheid bij archiefinstellingen’ en ‘Particuliere archieven’. Verschillende prangende AVG-vragen passeren daarbij de revue, zoals:

  • Is er verschil in (beperkte) openbaarheid onder de Archiefwet en onder de AVG?
  • Moet er altijd alsnog een besluit beperking openbaarheid worden genomen als archiefinstellingen bij het inhalen van achterstanden openbaar archief bijzondere persoonsgegevens tegenkomen?
  • Moet de definitie van ‘bestand’ uit de AVG altijd worden gehanteerd bij het stellen van beperkingen op de openbaarheid?
  • Welke vorm kies ik bij het opnemen van particulier archief: schenking, bewaargeving of bruikleen? En wat zijn de consequenties voor de AVG?

De opgedane inzichten zullen worden gepubliceerd op KIA, zodat het veld daarop kan reageren. Neem voor meer informatie contact op met Marianne Loef. 
 

Contact opnemen