Nieuws uit de VNG Adviescommissie Archieven

26 november 2020
In de week van 19 t/m 26 november vond de tweede week van ‘Grip op informatie’ plaats. Wederom een drukke en boeiende week, met 13 webinars, 34 sprekers en meer dan 900 deelnemers.

Voor wie het gemist heeft: de VNG heeft alle presentaties en achtergrondinformatie over de webinars klaargezet op deze pagina van KIA. Bij VNG Realisatie vind je een overzicht van het gehele Grip-project en alle opgeleverde producten uit de proeftuinen. 
Voor leden van KVAN/BRAIN is het met name interessant om te kijken naar het webinar over archief-KPI’s, en het rapport van de verkenning door Sigfried Janzing, Michaël Lucassen en Henry van der Zwan naar de toekomstige rollen en taken van archiefdiensten (pdf). De komende periode zal dit verder worden aangevuld. 

07.jpg