Nieuws uit de VNG Adviescommissie Archieven

17 december 2020
Het project Grip op Informatie zoekt deelnemers voor twaalf nieuwe werkgroepen. In dit project werkt VNG Realisatie samen met gemeenten aan concrete oplossingen op drie thema’s: informatiehuishouding op orde, actief openbaar maken en duurzame toegankelijkheid.

VNG Realisatie zoekt gemeenten, archiefinstellingen en andere geïnteresseerde overheidsorganisaties die een actieve bijdrage willen leveren aan de nieuwe serie werkgroepen. Meer info over de werkgroepen kun je vinden op deze pagina van VNG Realisatie.

 

Project-startarchitectuur

Het KIA platform Architectuur en Kwaliteitssystemen laat een ‘project-startarchitectuur’ (PSA) opstellen voor preserveringsdiensten ten behoeve van ‘preserveren aan de bron’. De VNG Adviescommissie is hier ook bij betrokken. Digitale informatie die duurzaam toegankelijk moet worden beheerd, wordt niet meer standaard naar een aparte e-Depotvoorziening c.q. archiefbewaarplaats overgebracht. De concepten Common Ground van VNG, Bewaren aan de Bron (Nationaal Archief) en Beheren aan de Bron (NDE) hebben allemaal gemeenschappelijk dat informatie na creatie niet meer verplaatst wordt. Om informatie duurzaam toegankelijk te houden zijn er dan andere of nieuwe diensten nodig. De Adviescommissie, het Nationaal Archief en NDE willen dit nieuwe uitgangspunt onderzoeken en de consequenties in kaart brengen. 

 

Meedoen?

De PSA moet dienen als basis voor een project dat daadwerkelijke preserveringsdiensten gaat realiseren of een marktverkenning gaat uitvoeren. De PSA maakt dus een concreet vervolg mogelijk voor het ontwikkelen van preserveringsdiensten ten behoeve van de archieffunctie. Het project is goedgekeurd door de Stuurgroep van KIA en gaat begin 2021 van start. Als je een bijdrage wilt leveren aan de PSA, meld je dan aan bij Roland Bisscheroux: r.bisscheroux@waterlandsarchief.nl

10_1_0.jpg