Nationaal Archief publiceert definitieve Richtlijn archiveren voor overheidswebsites

24 januari 2019
Eindelijk is het zover: het Nationaal Archief publiceert de definitieve en vastgestelde versie 1.0. Deze versie is op 20 december 2018 vastgesteld door de Standaardisatieraad van het Nationaal Archief.

De Richtlijn archiveren overheidswebsites is door het Nationaal Archief opgesteld met veel hulp en kennis van experts bij andere overheden en archiefinstellingen. De conceptversie van de richtlijn is eerst op KIA aangeboden voor een openbare review. Daar is massaal op gereageerd. Het Nationaal Archief heeft de indieners van commentaar gevraagd hun input zelf te prioriteren (hoog, midden, of laag). Samen met een redactiegroep met verschillende experts zijn de belangrijkste commentaren als eerste verwerkt. De laaggeprioriteerde commentaren zijn grotendeels verwerkt in de commentaren met prioriteit “hoog”. Vervolgens is de richtlijn vastgesteld door de Standaardisatieraad. Dit gremium bestaat uit centrale en decentrale archiefvormers en archiefinstellingen op directie- en/of CIO niveau met ervaring in het primair proces. Zij vertegenwoordigt de belangen van organisaties die gebruik maken van kennisproducten, zoals de Richtlijn archiveren overheidswebsites

Alle commentaren zijn geanonimiseerd en staan in de tabel die je hieronder kunt downloaden. Daarin lees je ook de verantwoording voor de commentaren met de prioritering ‘hoog’ en ‘midden’. Bij prioriteit ‘hoog’ staan de inhoudelijke overwegingen voor de verwerking.

Verwerkte commentaren review richtlijn archiveren overheidswebsites.xlsx

Hoe gaat het Nationaal Archief nu verder? 

De richtlijn is er, maar nu begint het eigenlijk pas: aan de slag met websitearchivering! Binnen het Rijk is al een project gestart voor de implementatie. Het Nationaal Archief volgt deze en andere implementaties van de richtlijn om te kijken of er na verloop van tijd aanpassingen nodig zijn. Lees er meer over op  www.informatiehuishouding.nl

Waarom een richtlijn? 

De formele opdracht kwam van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van een rapport van de Erfgoedinspectie (EGI). De EGI wees op de gevolgen van het verlies van informatie als gevolg van het niet archiveren van de ruime meerderheid van overheidswebsites. De EGI wees hiervoor als oorzaak aan een gebrek bij overheidsorganisaties aan kennis en handvatten.

Via het platform KIA kun je alles volgen over webarchiveren maar ook vragen stellen of reacties achterlaten.