Minister beantwoordt vragen beschikbaar stellen bouwtekeningen

14 oktober 2021
Het kunnen opvragen van bouwtekeningen (en bijbehorende vergunningen) is een onderwerp waar alle gemeentelijke archieven mee bezig zijn. Er is regelmatig discussie over op welke manier bouwtekeningen gedeeld mogen worden. Mag dit alleen op studiezaal, mag het online, mogen ze per mail gestuurd worden?

De mate waarop informatie van bouwtekeningen worden gedeeld zijn recent ook onderwerp van kamervragen geweest. De aanleiding hiervan was een serie inbraken bij bekende Nederlanders en een uitzending van Vrije Vogels in april.
Minister Ollongren geeft in haar schriftelijke reactie duidelijk weer dat er stabiele wettelijke kaders zijn (de Wob en de Archiefwet) waarin bouwtekeningen in beginsel kunnen worden geraadpleegd door eenieder. Ze erkent ook de huidige praktijk van het digitaal delen van bouwtekeningen.
Tenslotte geeft de minister aan dat het wenselijk is dat meer eigenaren en gebruikers van panden de mogelijkheid hebben om bij de gemeente  [en ook bij archieven] te kunnen vragen panden op een uitsluitingslijst voor risico-objecten te kunnen zetten. Deze uitspraak kan leiden tot een inperking van de openbaarheid. Hoe dit verhoudt met het beginsel dat bouwtekeningen door iedereen bekeken moet kunnen worden zal moeten blijken.


Lees de hele brief van de minister hier

 

Bouwtekeningen%20iStock-1128240576%20kl.jpg
Beeld: iStock