Maatwerkopleiding privacybescherming en archieven

4 april 2018
KVAN/BRAIN en het Nationaal Archief organiseren een maatwerkopleiding voor archiefprofessionals over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De opleiding leert je niet alleen de AVG kennen, maar laat je ook aan de slag gaan met casuïstiek uit je eigen werkpraktijk.

Praktijk centraal

Deze nieuwe wet roept in de archiefsector veel vragen op, met name rondom de omgang met persoonsgegevens die in archiefbescheiden en archieftoegangen zijn opgenomen. Sommige van die vragen zijn eenvoudig te beantwoorden, maar de meeste zijn ook voor deskundigen op het gebied van archief- en privacywetgeving best ingewikkeld. Daarom besteedt de opleiding niet alleen tijd aan het leren kennen van de AVG, maar gaan de cursisten ook aan de slag met casuïstiek uit hun eigen werkpraktijk. Voor meer informatie en aanmelding verwijzen we naar het Nationaal Archief.