Leergang Privacy opnieuw van start

11 maart 2019
Vanaf 15 mei 2019 organiseren het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam opnieuw de succesvolle leergang ‘Privacy; van WBP naar AVG’.

Na het volgen van de leergang kunnen deelnemers de verkregen kennis direct toepassen in de praktijk. Tegelijkertijd kan gedeelde casuïstiek andere deelnemers en uiteindelijk de gehele sector verder helpen in het denken over en werken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (AVG). De opbrengsten van de leergang delen we in de loop van 2019 op het kennisplatform Juridische Vraagstukken.

Waarom deze leergang?

De AVG vervangt sinds 25 mei 2018 de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, WBP. Het werken met de AVG, vooral in combinatie met de Archiefwet, roept veel vragen op en vergt specifieke kennis. Daarom organiseren het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam een maatwerkopleiding over dit onderwerp.

Toepassen in de praktijk

De leergang Privacy beoogt niet alleen de kennis van archiefprofessionals te vergroten. Maar ook om een gezamenlijk handelingskader op te bouwen. Hiermee willen we de uitzonderingspositie voor de archieffunctie die in de AVG is opgenomen, handen en voeten geven. De leergang verzoekt nadrukkelijk om eigen expertise en praktijkervaring te benutten. We vragen deelnemers dan ook een praktijkcasus in te brengen.

Meer informatie en inschrijven

Meer weten over de leergang Privacy; van WBP naar AVG? Lees hier de factsheet. Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar Jeroen Padmos.

Wil je je rechtstreeks inschrijven voor deelname aan deze leergang? Dat kan op de speciale inschrijfpagina